Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Phú Thọ Hoà

Có 13 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông báo về việc chuyển trường đến năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1116tbsigned277202011_30720209.pdf
1116/TB-GDDTVĂN BẢN - CÔNG VĂN - KẾ HOẠCH TRƯỜNG 30-07-2020
2 Hướng dẫn "Phần mềm trực tuyến huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm 2020-2021"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1009cvsigned67202014_77202014.pdf
1009/GDĐTVĂN BẢN - CÔNG VĂN - KẾ HOẠCH TRƯỜNG 07-07-2020
3 Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 1 của Trường Tiểu Học PHÚ THỌ HÒA năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2020-06-29_14-03_296202014.pdf
 VĂN BẢN - CÔNG VĂN - KẾ HOẠCH TRƯỜNG 29-06-2020
4 Về hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 936cvsignedpbplthang62020246202013_246202015.pdf
936/GDĐTVĂN BẢN - CÔNG VĂN - KẾ HOẠCH TRƯỜNG 24-06-2020
5 Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành phố do dịch bệnh COVID-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1420ubsigned184202015_184202019.pdf
 VĂN BẢN - CÔNG VĂN - KẾ HOẠCH TRƯỜNG 18-04-2020
6 Kế hoạch chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_chuyen_truong1_94202013.pdf
 VĂN BẢN - CÔNG VĂN - KẾ HOẠCH TRƯỜNG 09-04-2020
7 Thông báo tuyển dụng viên chức của Trường Tiểu Học PHÚ THỌ HÒA.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_2020_cua_truong_th_phu_tho_hoa_14202013.docx
File thứ 2: 2ke_hoach_tuyen_dung_vien_chuc_2020_cua_truong_th_phu_tho_hoa_14202013.docx
File thứ 3: 3mauphieudangkydutuyenvienchuc_14202013.docx
File thứ 4: 4mausyllvcbanhanhkemtheothongtuso12_14202013.docx
 VĂN BẢN - CÔNG VĂN - KẾ HOẠCH TRƯỜNG 01-04-2020
8 CV.1125/BGDĐT-GDTH (31/03/2020) Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học năm học 2019 - 2020.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-1125-bgddt-gdth-bo-giao-duc-va-dao-tao_14202010.pdf
 VĂN BẢN - CÔNG VĂN - KẾ HOẠCH TRƯỜNG 01-04-2020
9 V/v thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedupgdtanbinhattachments20178phongchongbenhdai25820178_308201715.docx
 VĂN BẢN - CÔNG VĂN - KẾ HOẠCH TRƯỜNG 30-08-2017
10 Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn quận Tân Bình (MN,TH,THCS)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: TRIEN KHAI DICH VU CONG MUC DO 3 GPXD.pdf
1093/UBND -CCHCVĂN BẢN - CÔNG VĂN - KẾ HOẠCH TRƯỜNG 30-06-2017
11 Luật lao động mới sửa đổi 10/12/QH13
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 10_laodong.doc
10/12/QH13VĂN BẢN - CÔNG VĂN - KẾ HOẠCH TRƯỜNG 12-04-2017
12 Luật Công đoàn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 12_congdoan.doc
12/2012/QH13VĂN BẢN - CÔNG VĂN - KẾ HOẠCH TRƯỜNG 12-04-2017
13 Luật biển Việt Nam
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 18.2012.QH13.zip
18/2012/QH13VĂN BẢN - CÔNG VĂN - KẾ HOẠCH TRƯỜNG 12-04-2017

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích