Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Phú Thọ Hoà
Thứ ba, 11/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 269

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 9/2018

BGH gửi đến tập thể sư phạm nội dung tuyên truyền tháng 9/2018 với nội dung chủ điểm : định hướng tư tưởng chính trị. Lông ghép vào nội dung chủ điểm là những câu chuyện sinh hoạt sau : + Nghỉ về ngày khai giảng năm học mới + Không phải hình thức bày tỏ ý kiến náo củng là phản biện

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163