Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Phú Thọ Hoà
Thứ sáu, 30/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 1015

Nội dung thi đua năm học 2016-2017

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tân Bình, ngàytháng 9năm 2016

NỘI DUNG THI ĐUA (BỘ MÔN)

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

 1. TÁC PHONG SƯ PHẠM - NGÀY GIỜ CÔNG. (50 điểm)
  1. Đảm bảo ngày giờ công, lên lớp đúng giờ theo quy định:  20đ

   + Đảm bảo ngày công; lên lớp đúng giờ:  không tuỳ tiện bỏ lớp, bỏ tiết dạy: trừ 5 điểm/ 1 lần vi phạm. (Không xin phép)

   + Nghỉ phải có đơn xin phép, nếu nhắc nhở nhiều lần mà không nộp xem như không phép à trừ 5 điểm/ 1 lần vi phạm.

   + Bản thân nghỉ do bệnh (con bị bệnh, tứ thân phụ mẫu bệnh) trừ: 1 đ/ lần

   + Bản thân nghỉ do bệnh (có giấy của bệnh viện): Không trừ điểm

   + Nghỉ do việc riêng: trừ 2 đ/ngày.

   + Đi trễ (1 buổi: Sáng sau 7 gi; chiều sau 13g): trừ 1 điểm/ 1 lần vi phạm. (Có xin phép)

    

  2. Tham gia đầy đủ các buổi họp, sinh hoạt của nhà trường:  10 đ

   + Vắng 1 buổi trừ 2 đ/ 1 lần (có phép)

   + Vắng 1 buổi trừ 3 đ/ 1 lần (không phép)

   + Vắng có lý do chính đáng: không trừ (đi học, bệnh nằm viện…)

   + Đi trễ: trừ 1 điểm/ 1 lần

    

  3. Trang phục phù hợp, đúng theo quy định: 10 đ        trừ 1 đ/ 1 lần vi phạm

    

  4. Giao tiếp hoà nhã, ngôn phong chuẩn mực: 10 đ trừ 2 đ/ 1 lần vi phạm

   Lưu ý: Gây mất đoàn kết nội bộ hoặc có hành vi cư xử thiếu chuẩn mực (dưới mọi hình thức, với mọi đối tượng): xử lý từ hạ bậc thi đua đến không xét thi đua.

    

 2. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN: (70 điểm)
  1. BGH dự giờ theo chuẩn nghề nghiệp GVTH: 10 đ

   + Luôn đạt loại tốt: 10 đ

   + Có loại tốt và loại khá: 8 đ

   + Luôn đạt loại khá: 6 đ

   + Đạt yêu cầu: 5 đ

   + Có tiết đạt yêu cầu: 6 đ

   + Có tiết chưa đạt yêu cầu: 5 đ

   + Chưa đạt yêu cầu: 0 đ

  2. Thực hiện quy chế chuyên môn: 12 đ    

   + Thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy: 3 đ

   + Có kế hoạch bài dạy phù hợp với tiến trình dạy: 3 đ

   + Chấm bài; nhận xét thường xuyên; nhận xét tích cực … theo thông tư 30: 4 đ

   + ĐDDH: 2đ

       3.    Hồ sơ các loại: đảm bảo đầy đủ nội dung từng loại sổ, cập nhật thường xuyên, đáp ứng đúng quy định của ngành, nộp đúng thời gian quy định. 10 đ

   + Sổ liên lạc: 5 đ

   + Học bạ: 5 đ

   Lưu ý: Căn cứ vào biên bản kiểm tra, mỗi nội dung bị nhắc nhở phần thiếu sót trừ 1 điểm/ 1 lần. Nếu nhắc nhiều lần mà không sửa: xử lý từ hạ bậc thi đua đến không xét thi đua.

 3. CÔNG TÁC QUẢN LÝ LỚP: (50 điểm)

  Có biện pháp giáo dục, uốn nắn học sinh thích hợp:

  + GV ổn định nề nếp lớp: xếp hàng, trật tự đầu giờ, giờ ra chơi và cuối giờ: 15 đ

  + Vệ sinh lớp, bàn ghế ngay ngắn, lớp trang trí gọn gàng, tư thế ngồi học… 15đ

  + Thái độ nhẹ nhàng, tận tình, yêu thương học sinh, không trách phạt học sinh dưới mọi hình thức: 20 đ (Trừ 1 điểm/ 1 lần vi phạm)

                 Lưu ý: Vi phạm trật tự, kỷ luật; không chấp hành tốt nội quy; vi phạm đạo đức nghề nghiệp, có phụ huynh thưa kiện … (hạ bậc thi đua hoặc không xét thi đua (tùy mức độ))       

   

 4. THAM GIA PHONG TRÀO:   (30 điểm)                     
 1. Thống kê, báo cáo: 5 đ

  + Thực hiện không đầy đủ, chính xác: trừ 1 đ/ 1 lỗi

  + Nộp chưa đúng thời gian quy định: trừ 2 đ/ 1 lần

 2. Ra đề thi theo chỉ đạo của chuyên môn: 8 đ

  + Ma trận: 4đ

  + Làm đề thi: 3đ

  + Đáp án: 1đ

 3. Coi thi, chấm thi: dựa vào quy chế chuyên môn   5 đ

  + Coi thi (Đi trễ, ra khỏi phòng thi, sử dụng điện thoại):  trừ 1 đ/ 1 lần

  + Chấm thi (sai biểu điểm, đáp án): trừ 1 đ/ 1 lần/ 1 nội dung

  Lưu ý: GV coi thi nhắc bài học sinh và sửa điểm bài thi không xét thi đua.

 4. Chất lượng giáo dục: 20 đ  Dưới trung bình: mỗi HS trừ 1,5đ/ 1 môn 

   

- Không tham gia đầy đủ các hoạt động, chuyên đề, phong trào của trường: trừ 2 đ / 1 lần

Lưu ý: xét điểm thưởng cho GV- CNV

a/ Tham gia phong trào (lấy đểm cao nhất cho 1 phong trào)

+ Cộng 1đ tham gia cấp phường, quận… không có giải;

+ Cộng 3đ cấp phường, quận có giải;

+ Cộng 5đ cấp TP, QG có giải.

b/ Nâng cao trình độ: chuyên môn, Tin học, Anh văn (bằng B), viết Sáng kiến kinh nghiệm … (cộng 2 điểm)

 

Lưu ý:  việc chấm thi đua sẽ dựa vào nội dung thi đua trên, được làm rõ từng nội dung cần thực hiện để CB-GV-NV dễ theo dõi, đánh giá.

       Nếu vi phạm Quy định về đạo đức nhà giáo (Quyết định của Bộ GD&ĐT số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo) hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác: trừ điểm hoặc không xét thi đua tùy mức độ.

 

CÁCH THỰC HIỆN

 • Chấm điểm thi đua một học kỳ:
 • Xếp loại:        A1:  từ 190 đến 200 điểm               A2:  từ 170 đến 189 điểm

    B: từ 150 đến 169 điểm                   C: dưới 150 điểm

   

  TM.BCHCĐ                                                         HIỆU TRƯỞNG      

   CHỦ TỊCH                                                   

   

  Dương Thị Hải                                                          Đỗ Ngọc Đào

  UBND QUẬN TÂN BÌNH

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ HÒA

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Tân Bình, ngày   tháng 9  năm 2016

   

  NỘI DUNG THI ĐUA (GIÁO VIÊN)

  NĂM HỌC 2016 – 2017

   

  1. TÁC PHONG SƯ PHẠM - NGÀY GIỜ CÔNG. ( 50 điểm)
 • Chấm điểm thi đua một học kỳ:
 • Xếp loại:        A1:  từ 190 đến 200 điểm               A2:  từ 170 đến 189 điểm

    B: từ 150 đến 169 điểm                   C: dưới 150 điểm

   

   

  TM.BCHCĐ                                                         HIỆU TRƯỞNG      

   CHỦ TỊCH                                                   

  UBND QUẬN TÂN BÌNH

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ HÒA

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Tân Bình, ngày   tháng 9  năm 2016

   

  NỘI DUNG THI ĐUA (VĂN PHÒNG)

  NĂM HỌC 2016 – 2017

   

  1. TÁC PHONG SƯ PHẠM - NGÀY GIỜ CÔNG. ( 50 điểm)
 • Chấm điểm thi đua một học kỳ:
 • Xếp loại:        A1:  từ 190 đến 200 điểm               A2:  từ 170 đến 189 điểm
 • Cá nhân tự chấm điểm.
 • Tổ khối trưởng chấm lại các nội dung liên quan đến hoạt động khối.
 • BGH, Công đoàn, Chi đoàn, Đội chấm lại tất cả các nội dung, tổng hợp và công khai toàn trường.
 • Tổng điểm của 2 HK chia 2 à kết quả thi đua cuối năm
 • Cá nhân tự chấm điểm.
 • Tổ khối trưởng chấm lại các nội dung liên quan đến hoạt động khối.
 • BGH, Công đoàn, Chi đoàn, Đội chấm lại tất cả các nội dung, tổng hợp và công khai toàn trường.
  • Tổng điểm của 2 HK chia 2 à kết quả thi đua cuối năm
 • Cá nhân tự chấm điểm.
 • Tổ khối trưởng chấm lại các nội dung liên quan đến hoạt động khối.
 • BGH, Công đoàn, Chi đoàn, Đội chấm lại tất cả các nội dung, tổng hợp và công khai toàn trường.
  • Tổng điểm của 2 HK chia 2 à kết quả thi đua cuối năm
 1. Đảm bảo ngày giờ công, lên lớp đúng giờ theo quy định:  20đ

  + Đảm bảo ngày công; lên lớp đúng giờ:  không tuỳ tiện bỏ lớp, bỏ tiết dạy: trừ 5 điểm/ 1 lần vi phạm. (Không xin phép)

  + Nghỉ phải có đơn xin phép, nếu nhắc nhở nhiều lần mà không nộp xem như không phép à trừ 5 điểm/ 1 lần vi phạm.

  + Bản thân nghỉ do bệnh (con bị bệnh, tứ thân phụ mẫu bệnh) trừ: 1 đ/ lần

  + Bản thân nghỉ do bệnh (có giấy của bệnh viện): Không trừ điểm

  + Nghỉ do việc riêng: trừ 2 đ/ngày.

  + Đi trễ (1 buổi: Sáng sau 7 gi; chiều sau 13g): trừ 1 điểm/ 1 lần vi phạm. (Có xin phép)

   

 2. Tham gia đầy đủ các buổi họp, sinh hoạt của nhà trường:  10 đ

  + Vắng 1 buổi trừ 2 đ/ 1 lần (có phép)

  + Vắng 1 buổi trừ 3 đ/ 1 lần (không phép)

  + Vắng có lý do chính đáng: không trừ (đi học, bệnh nằm viện…)

  + Đi trễ: trừ 1 điểm/ 1 lần

   

 3. Trang phục phù hợp, đúng theo quy định: 10 đ        trừ 1 đ/ 1 lần vi phạm

   

 4. Giao tiếp hoà nhã, ngôn phong chuẩn mực: 10 đ trừ 2 đ/ 1 lần vi phạm

  Lưu ý: Gây mất đoàn kết nội bộ hoặc có hành vi cư xử thiếu chuẩn mực (dưới mọi hình thức, với mọi đối tượng): xử lý từ hạ bậc thi đua đến không xét thi đua.

   

  1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN: (70 điểm)
 1. BGH dự giờ theo chuẩn nghề nghiệp GVTH: 10 đ

  + Luôn đạt loại tốt: 10 đ

  + Có loại tốt và loại khá: 8 đ

  + Luôn đạt loại khá: 6 đ

  + Đạt yêu cầu: 5 đ

  + Có tiết đạt yêu cầu: 6 đ

  + Có tiết chưa đạt yêu cầu: 5 đ

  + Chưa đạt yêu cầu: 0 đ

 2. Thực hiện quy chế chuyên môn: 12 đ    

  + Thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy: 3 đ

  + Có kế hoạch bài dạy phù hợp với tiến trình dạy: 3 đ

  + Chấm bài; nhận xét thường xuyên; nhận xét tích cực … theo thông tư 30: 4 đ

  + ĐDDH: 2đ

 3. Hồ sơ các loại: đảm bảo đầy đủ nội dung từng loại sổ, cập nhật thường xuyên, đáp ứng đúng quy định của ngành, nộp đúng thời gian quy định. 10 đ

  + Sổ liên lạc: 3 đ

  + Sổ chủ nhiệm: 3 đ

  + Học bạ: 4 đ

  Lưu ý: Căn cứ vào biên bản kiểm tra, mỗi nội dung bị nhắc nhở phần thiếu sót trừ 1 điểm/ 1 lần. Nếu nhắc nhiều lần mà không sửa: xử lý từ hạ bậc thi đua đến không xét thi đua.

 4. Thống kê, báo cáo: 5 đ

  + Thực hiện không đầy đủ, chính xác: trừ 1 đ/ 1 lỗi

  + Nộp chưa đúng thời gian quy định: trừ 2 đ/ 1 lần

 5. Ra đề thi theo chỉ đạo của chuyên môn: 8 đ

  + Ma trận: 4đ

  + Làm đề thi: 3đ

  + Đáp án: 1đ

 6. Coi thi, chấm thi: dựa vào quy chế chuyên môn   5 đ

  + Coi thi (Đi trễ, ra khỏi phòng thi, sử dụng điện thoại):  trừ 1 đ/ 1 lần

  + Chấm thi (sai biểu điểm, đáp án): trừ 1 đ/ 1 lần/ 1 nội dung

  Lưu ý: GV coi thi nhắc bài học sinh và sửa điểm bài thi không xét thi đua.

 7. Chất lượng giáo dục: 20 đ  Dưới trung bình: mỗi HS trừ 1.5đ/ 1 môn 

   

  1. CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM: (50 điểm)

   - Đội: 30 đ

   - Trường: 20 đ trừ 1 điểm/ 1 lần vi phạm

   + GV ổn định nề nếp lớp: xếp hàng, trật tự đầu giờ, giờ ra chơi và cuối giờ: 5 đ

   + Vệ sinh lớp, bàn ghế ngay ngắn, lớp trang trí gọn gàng, tư thế ngồi học… 5đ

   + GV hỗ trợ trật tự đầu giờ, giờ ra chơi: 5đ (Trừ 1 điểm/ 1 lần vắng không có lý do chính đáng)

   + Thái độ nhẹ nhàng, tận tình, yêu thương học sinh, không trách phạt học sinh dưới mọi hình thức: 5 đ (Trừ 1 điểm/ 1 lần vi phạm)

                  Lưu ý: Vi phạm trật tự, kỷ luật; không chấp hành tốt nội quy; vi phạm đạo đức nghề nghiệp, có phụ huynh thưa kiện … (hạ bậc thi đua hoặc không xét thi đua (tùy mức độ))       

    

  2. THAM GIA PHONG TRÀO:   (30 điểm)                       

   - Không tham gia đầy đủ các hoạt động, chuyên đề, phong trào của trường: trừ 2 đ / 1 lần

   Lưu ý: xét điểm thưởng cho GV- CNV

   a/ Tham gia phong trào (lấy đểm cao nhất cho 1 phong trào)

   + Cộng 1đ tham gia cấp phường, quận… không có giải;

   + Cộng 3đ cấp phường, quận có giải;

   + Cộng 5đ cấp TP, QG có giải.

   b/ Nâng cao trình độ: chuyên môn, Tin học, Anh văn (bằng B), viết Sáng kiến kinh nghiệm … (cộng 2 điểm)

    

   Lưu ý:  việc chấm thi đua sẽ dựa vào nội dung thi đua trên, được làm rõ từng nội dung cần thực hiện để CB-GV-NV dễ theo dõi, đánh giá.

            Nếu vi phạm Quy định về đạo đức nhà giáo (Quyết định của Bộ GD&ĐT số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo) hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác: trừ điểm hoặc không xét thi đua tùy mức độ.

    

   CÁCH THỰC HIỆN

 1. Đảm bảo ngày giờ công, lên lớp đúng giờ theo quy định:  20đ

  + Đảm bảo ngày công; đi làm đúng giờ:  không tuỳ tiện bỏ về: trừ 5 điểm/ 1 lần vi phạm. (Không xin phép)

  + Nghỉ phải có đơn xin phép, nếu nhắc nhở nhiều lần mà không nộp xem như không phép à trừ 5 điểm/ 1 lần vi phạm.

  + Bản thân nghỉ do bệnh (con bị bệnh, tứ thân phụ mẫu bệnh) trừ: 1 đ/ lần

  + Bản thân nghỉ do bệnh (có giấy của bệnh viện): Không trừ điểm

  + Nghỉ do việc riêng: trừ 2 đ/ngày.

  + Đi trễ (1 buổi: Sáng sau 7 gi 30’; chiều sau 14g ): trừ 1 điểm/ 1 lần vi phạm. (Có xin phép)

   

 2. Tham gia đầy đủ các buổi họp, sinh hoạt của nhà trường:  10 đ

  + Vắng 1 buổi trừ 2 đ/ 1 lần (có phép)

  + Vắng 1 buổi trừ 3 đ/ 1 lần (không phép)

  + Vắng có lý do chính đáng: không trừ (đi học, bệnh nằm viện…)

  + Đi trễ: trừ 1 điểm/ 1 lần

   

 3. Trang phục phù hợp, đúng theo quy định: 10 đ        trừ 1 đ/ 1 lần vi phạm

   

 4. Giao tiếp hoà nhã, ngôn phong chuẩn mực: 10 đ trừ 2 đ/ 1 lần vi phạm

  Lưu ý: Gây mất đoàn kết nội bộ hoặc có hành vi cư xử thiếu chuẩn mực (dưới mọi hình thức, với mọi đối tượng): xử lý từ hạ bậc thi đua đến không xét thi đua.

   

  1. CÔNG TÁC CHÍNH: (70 điểm)
  2. CÔNG TÁC PHỐI HỢP: (50 điểm)

             + Tích cực: 10 đ

             + Chủ động: 10 đ

             + Kịp thời: 10 đ

             + Gọn gàng, ngăn nắp: 10 đ

             + Không bị than phiền: 10 đ

    

  3. THAM GIA PHONG TRÀO:   (30 điểm)                       

              + Bồi dưỡng nghiệp vụ:  Tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào của trường, (trừ 2 đ / 1 lần không tham gia)

   Lưu ý: xét điểm thưởng cho CNV

   a/ Tham gia phong trào (lấy đểm cao nhất cho 1 phong trào)

   + Cộng 1đ tham gia cấp phường, quận… không có giải;

   + Cộng 3đ cấp phường, quận có giải;

   + Cộng 5đ cấp TP, QG có giải.

   b/ Nâng cao trình độ: chuyên môn, Tin học, Anh văn (bằng B), viết Sáng kiến kinh nghiệm … (cộng 2 điểm)

    

   Lưu ý:  việc chấm thi đua sẽ dựa vào nội dung thi đua trên, được làm rõ từng nội dung cần thực hiện để CB-GV-NV dễ theo dõi, đánh giá.

          Nếu vi phạm Quy định về đạo đức nhà giáo (Quyết định của Bộ GD&ĐT số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo) hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác: trừ điểm hoặc không xét thi đua tùy mức độ.

   CÁCH THỰC HIỆN

 1. Hoàn thành công tác được phân công và kiêm nhiệm: 50 đ
 2. Thực hiện đúng kế hoạch công tác cá nhân: 20 đ

   

  B: từ 150 đến 169 điểm                   C: dưới 150 điểm

 

TM.BCHCĐ                                                         HIỆU TRƯỞNG      

 CHỦ TỊCH                                                   

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163