Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Phú Thọ Hoà

Phó Hiệu Trưởng

Nguyễn Khắc Hùng
Nguyễn Khắc Hùng

Ngày sinh: 10/11/1969

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nghệ An

Trình độ :ĐHSP - GDTH

Dương Thị Hải
Dương Thị Hải

Ngày sinh: 25/10/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Tây

Trình độ :ĐHSP - GDTH

Hiệu Trưởng

Đinh Thị Thùy Dung
Đinh Thị Thùy Dung

Ngày sinh: 21/12/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Bình

Trình độ :ĐHSP - GDTH

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích